ޖަންނަތްއެމްވީ އެޑިޓޯރިއަލް

ޖަންނަތްއެމްވީ އެޑިޓޯރިއަލް

ތަނބިކަށިން ތިރިޔަށް ފަޓްލޫނު ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ތަނބިކަށިން ތިރިޔަށް ފަޓްލޫނު ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ސުވާލު:ތަނބިކަށިން ތިރިޔަށް ފަޓުލޫނު ބަހައްޓާ ޢިމާމެއްގެ ފަހަތުގަ ނަމާދު ޞައްހަ ވާނެތަ؟ އަދި ތަނބިކަށިން ތިރިޔަށް ލިބާސް ބެހެއްޓުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނުބައި ކަމެއްކަން ބުނެދީފާނަންތަ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ފިރިހެނުންގެ ލިބާސް...

ބުރުގާ ނާޅާ މީހެއްގެ ހެޔޮ ޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްވާނެތޯއެވެ؟

ބުރުގާ ނާޅާ މީހެއްގެ ހެޔޮ ޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްވާނެތޯއެވެ؟

ބުރުގާ ނާޅާ މީހަކު ބަރާބަރަށް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އުޅުމުން އެ ޢަމަލުތަކަށް ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭތޯ؟ ފާފަ އެއް މަތީ ދެމިހުރެ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަަލަކުން ފައިދާ ކުރާނެތޯ؟ الحمد...

ރިބާގެ ލޯނެއް ނެގިއްޖެ! ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް؟

ރިބާގެ ލޯނެއް ނެގިއްޖެ! ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް؟

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކަށް ބަރާބަރަށް ފަރުވާތެރިވާ މީހަކީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހައުސިން ލޯނެއް ނެގިފައި ވެއެވެ. އަދި އެއީ ރިބާ އެކުލެވިގެންވާ...

ކަލަކުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ކަލަކުވޭ ހެއްޔެވެ؟

އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ސަހަރާތެރޭގައި އަދިވެސް އެނޫން ތަންތަން ކޮނެގެން ތަފާތުތަކެތި ހޯދައެވެ. އެގޮތުން އެބައިމީހުން ކުޑަޕޮޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އާލާތްތައް ހޯދައެވެ. އަދި އެ އާލާތްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެއީ...

އަހުލުއްސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އަހުލުއްސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢާގެ ބަހުގެ ގޮތުން މާނައަކީ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އަދި ޖަމާޢަތެވެ. އިސްތިލާޙީގޮތުން އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢާ އަކީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީ ބޭކަލުން ތަބާވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި މަންހަޖުގައި ހިފާ...

ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިމުން އިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން އަނބުރާ ލިބުނު މީހެއްގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ

ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިމުން އިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން އަނބުރާ ލިބުނު މީހެއްގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ

2010 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ސޯމާލިޔާގެ ހާޖީއަކަށް އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑު އިވުމުގެ ޙިއްސު ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެކު އަނބުރާ ލިބިއްޖެއެވެ. ސައުދީ ގެ ދުވަހު...

ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓް ކޮށްލައިފިން ހެއްޔެވެ؟

ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓް ކޮށްލައިފިން ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރިން ވާހަކައެއް އަހައިލަން ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަތުގައި ފޯނެއް އޮވޭހެއްޔެވެ؟ އެފޯނަށް އެންމެފަހުން ކޯލެއް ނުވަތަ މެސެޖެއް އައީ ކޮންއިރަކު...

އެންމެ ތިން ސުވާލު! ޖަވާބު ދެވޭނެތަ؟

އެންމެ ތިން ސުވާލު! ޖަވާބު ދެވޭނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުނިޔެވީ އިމްތިހާންތަކުން ފާސްވުމަށްޓަކައި ރެޔާއި ދުވާލު ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނައްވެސް އިމްތިހާންތަކުން މަތީ ނަތީޖާ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮއްދެއެވެ. ނަމަވެސް ކަށްވަޅުގައި...

ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ޖަންނައެމްވީ ޕޯލް

ލޮކުޑައުންގައި އެންމެގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވެނީ