އިބްރާހިމް ހަމީދް

އިބްރާހިމް ހަމީދް

ސިލްސިލާ އާޓިކަލް: ޠާޢޫނާއި ވަބާތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދެނިވި 40 ކަމެއް – 2

ސިލްސިލާ އާޓިކަލް: ޠާޢޫނާއި ވަބާތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދެނިވި 40 ކަމެއް – 2

2- ﷲ تعالى އަށް ވަކީލުކުރުން މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ...

ޒިނޭ އާންމުވުން – ޤިޔާމަތް ވުމުގެ ޢަލާމާތެއް!

ޒިނޭ އާންމުވުން – ޤިޔާމަތް ވުމުގެ ޢަލާމާތެއް!

ފާޅުވެފައިވާ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޒިނޭކުރުން ފެތުރިގެން ދިއުމާއި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އެކަން ގިނަވުން ހިމެނެއެވެ. ފަހެ ހިމެނެނީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ނަބިއްޔާ صلى الله...

ސުވަރުގޭގެ އެންމެ ދަށް މަންޒިލް ލިބޭ މީހާގެ ދަރަޖަ

ސުވަރުގޭގެ އެންމެ ދަށް މަންޒިލް ލިބޭ މީހާގެ ދަރަޖަ

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެ ނިޢުމަތުގެ މާތްކަން ސިފަނުކުރެވޭހުއްޓެވެ. އަދި ސުވަރުގޭގެ އެންމެ ދަށް މަންޒިލް ލިބޭ މީހާގެ ދަރަޖަ، ދުނިޔޭގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ...

ސިލްސިލާ އާޓިކަލް: ޠާޢޫނާއި ވަބާތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދެނިވި 40 ކަމެއް – 1

ސިލްސިލާ އާޓިކަލް: ޠާޢޫނާއި ވަބާތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދެނިވި 40 ކަމެއް – 1

މުތަރުޖިމުންގެ ބަސް الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه أجمعين. ޢުޤޫބާތްތަކާއި، ގެއްލުންހުރި ނުބައިވެގެންވާ ޙާދިޘާތައް ހިނގުމުގައި ފާފަތަކުގެ ވަރަށް...

ސަދޫމްގެ މީހުންގެ ފާޙިޝް އަމަލުތަކުގެ މަރުހަލާތައް

ސަދޫމްގެ މީހުންގެ ފާޙިޝް އަމަލުތަކުގެ މަރުހަލާތައް

ބުއްދިންނާއި ޤުރުއާނުގެ އިޝާރާތުން ދަލީލުކޮށްދެނީ، ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގައި (އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ) ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ފެށިގެން އައީ ޒިނޭގެ ނުބައި ޢަމަލަށް އެބައިމީހުން އަރައިގަނަން ފެށި ހިސާބުންކަމެވެ....

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ވަނީ ކޮންތާކު؟

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ވަނީ ކޮންތާކު؟

ބައެއް މީހުން ދަޢުވާކުރާ ގޮތުގައި، އޮމާން ގައި ނަބީބޭކަލުންތަކެއްގެ ޤަބުރުފުޅުތައްވެއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޤައުމުގެ ދެކުނުގައިވާ ޞަލާލާ ސަރަޙައްދުގައި، އެކި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުން ނަންދެވިފައިވާ ޤަބުރުފުޅުތަކެއްވެއެވެ....

ކީޓޯ ޑައިޓް: ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށާ ހަކުރު ބައްޔަށް އޮތް ފަރުވާއެއް

ކީޓޯ ޑައިޓް: ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށާ ހަކުރު ބައްޔަށް އޮތް ފަރުވާއެއް

އިސްލާމް ދީނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ނުހަނު ބާރުއަޅާ ދީނެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ محمدﷺ ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވެއެވެ؛ " މިދުނިޔެ މަތީގައި އިންސާނާ 2 ކަމަކާ ދޭތެރޭ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2