އަޚުލާޤު
  މެއި 12, 2021

  ދެޢީދު ދެނަމާދު ގޭގައި އެކަހެރިކޮށް ކުރުން

  ސުވާލު: އަހުރެންނަށް ޢީދުނަމާދު ގޭގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ މިސްކިތަށް ދިޔުން އަހަރެންނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ. ޖަވާބު: الحمد…
  ރަމަޟާން މަސް
  މެއި 12, 2021

  ރަމަޟާންމަހާ އަލްވަދާޢުކިޔުމާއި ޢީދުނަމާދަށް ދިޔުން

  ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރުޢީދުގެ ތަހްނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިންނާއި ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ…
  މުޖުތަމަޢު
  މެއި 11, 2021

  ޔާ ﷲ! ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ

  އިސްރާއީލުން ގުދްސުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އުދުވާންތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާތާ ހަފްތާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ…
  އިސްލާމީ ތާރީޚް
  މެއި 10, 2021

  އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ﷲ އެބައިމީހުން ކަނުކުރެއްވިއެވެ

  އިމާމް ޤުރުތުބީއަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނަކީ އަންދަލުސް (މިހާރުގެ ފުރާންސާއި ސުޕޭން ހިސާބުގައި އޮތްރަށެއް) ގައި އުފަންވެ ވަޑައިގެން ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ…
  ރަމަޟާން މަސް
  މެއި 10, 2021

  ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ޤަޟާ ރޯދަ އެއްދުވަހެއްގައި ހިފުން

  ސުވާލު: ރަމަޟާން މަހުން ޤަޟާކުރަން ޖެހިފައިވާ ރޯދަތަކެއްވާ އަންހެނަކު، ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފާއިރު ޤަޟާ ކުރުމާއި ޝައްވާލު…
  އަޚުލާޤު
  މެއި 9, 2021

  ﷲއަށްޓަކައި ލޯބިވީ ދެމީހުން : އިބުނު ޢުޘައިމީން

  الحمد لله رب العالمين، الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد. އެންމެ…
  އަޚުލާޤު
  މެއި 9, 2021

  ﷲ ރުއްސަވާގޮތަށް އަޅުކަންކުރުން

  لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ މީސްތަކުން…
  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް
  މެއި 8, 2021

  މާތް ނަބިއްޔާގެ ކިބަފުޅުން ބަޙީރާއަށް ފެނުން ނަބީކަމުގެ އަލާމާތްތައް!

  މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުއްﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން ބާރަ އަހަރުފުޅުގައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެފުޅު أَبُوطَالِب ގެފާނާއި…
  އަޚުލާޤު
  މެއި 8, 2021

  ނަމާދު ނުކުރާމީހާގެ ހެޔޮއަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރެވޭނެތަ؟

  ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކަށް ހުރި އަޒާބު: ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތުލް މަރިޔަމްގެ 59 އަދި…
  ސުވާލާއި ޖަވާބު
  މެއި 8, 2021

  Everything You Need to Know About Online Essay Writing Services

  Every student must compose brief essays at one point during their educational course. The work…

  މުޖުތަމަޢު

  ސުވާލާއި ޖަވާބު