ސުވާލާއި ޖަވާބު
  ޖުލައި 25, 2021

  Research Paper Assistance – How to Gain Research Paper Assistance By Academic Advisors

  The use of the researcher in an academic environment is one of the most essential…
  އަޚުލާޤު
  ޖޫން 11, 2021

  ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުން މިކަމާ ވިސްނާލިންތޯ؟

  ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ އޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރާތެއްވެފައި އަދި ހަމައެހެންމެ އޭގައި ވަރަށް ނުބައި ފަރާތެއްވެސްވާ އެއްޗެކެވެ. އެއްބައިމީހުން ޓިކްޓޮކްގެ…
  އަޚުލާޤު
  ޖޫން 7, 2021

  އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމަކީ އުފެދުމުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާއަށް އޮތް ރައްދު

  الحمد لله އެބައިމީހުން އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ އެއީ ތަބީޢީ ކަމެކޭ އެމީހުން އެ ބުނާ ބުނުމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެއެވެ.…
  އަޚުލާޤު
  ޖޫން 5, 2021

  ދެއްކުންތެރިކަމާއި ގާތްނުވާށެވެ!

  ހައްވަ ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރަމުންދިޔަލެއް އަވަސްކަމުން ހީވަނީ ޗާބީ ދީފައި ހުރި ބުދެއްހެންނެވެ. ނަމާދަށް ހަރަމް ބަނުމާއި ސަޖިދަ އަށް ދިޔުމާއި…
  އަޚުލާޤު
  ޖޫން 4, 2021

  ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވާ މީހުންގެ މަތިވެރިކަން

  قال الله تعالى:“وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ”(البقرة:154)…
  ފިޤްޙް
  ޖޫން 3, 2021

  ކަނާތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއް ބާއެވެ؟

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ” وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ ” سورة الواقعة މާނަ: ” އަދި…
  ތަޢުޙީދު
  ޖޫން 2, 2021

  ސުވަރުގެއާއި އެތާގެ އަހުލުވެރިންގެ ނިޢުމަތްތައް

  ސުވަރުގެ ނުވަތަ ޖަންނަތުގެ މާނައަކީ ބަގީޗާއެވެ. ސުވަރުގެއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށްޓަކައި އެއިލާހު ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ދާއިމީ ގޯއްޗެކެވެ.…
  ވާހަކަ
  ޖޫން 1, 2021

  އަސަރުގަދަ ހަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

  މިއީ ދަރިން ލިބިފައިވާ މަންމައެއް، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ…
  އަޚުލާޤު
  ޖޫން 1, 2021

  ރަނގަޅުގޮތުގައި އަނބިމީހާ ގެންގުޅުން

  އެބަހީ ތިމާ ކައިބޮއިހަދާ ފެންވަރަށް އަނބިމީހާއަށްވެސް ކާންދިނުމެވެ. ތިމާ ފޭރާންލައި އުޅޭ ނިސްބަތަކުން އަނބިމީހާއަށްވެސް ފޭރާންދީ ނިވައިކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ…
  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް
  މެއި 31, 2021

  ކުރުސި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

  ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރިވެތި…

  މުޖުތަމަޢު